T&T Cycles Oy Ltd:N REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

Laatimispäivä 21.3.2016

Rekisterinpitäjä

T&T Cycles Oy Ltd / Y: 2675480-4

Puh. myymälä: 040 8211683

Sörnäistenlaituri 3, 00540 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava

Toni Kantoluoto

Puh: 040 5677666

Sähköpostiosoite on muotoa sukunimi@tonitoni.fi

Rekisterin nimi

T&T Cycles Oy Ltd:n kanta-asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

T&T Cycles Oy Ltd:n kanta-asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen ja markkinointitarkoituksiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

- Nimi

- Osoite

- Puhelinnumero

- Sähköpostiosoite

- Sukupuoli

 

Rekisterimerkintä syntyy, kun

 

a) Asiakas rekisteröityy verkkokauppaan

 

b) tai tilaa tavaraa

 

c) tai tilaa sähköisen uutiskirjeen

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi T&T Cycles Oy Ltd:n kanta-asiakkaasta tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

T&T Cycles Oy Ltd:n kanta-asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, johon pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Järjestelmä on suojattu palomuurilla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

Kanta-asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat ulkopuolisilta suljetuissa lukituissa tiloissa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioinnilla.

T&T Cycles Oy Ltd:n kanta-asiakasrekistrin tietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä myymälässä ja pyyntöä tehtäessä on esitettävä kuvallinen henkilötodistus.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä tekee täydennyksiä, korjauksia ja poistoja rekisteröidyn tietoihin, tiedon ollessa vanhentunutta tai puutteellista. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.